วิธีการเข้าเล่นเกม

คู่มือการใช้งาน

วิธีการเข้าเล่นเกม

ขั้นตอนที่ 1

กดที่  เข้าสู่ระบบ
* ทั้งลูกค้าที่มาจากทางเว็บไซต์ และ ลูกค้าที่มาจากทาง LINE

ขั้นตอนที่ 2

กรอก Username และ Password
ของลูกค้า เพื่อเข้าสู่ระบบค่ะ

ขั้นตอนที่ 3

จากนั้นกดที่ เข้าเล่นเกม 

ขั้นตอนที่ 4

กดตามรูปที่ปรากฎ 

ขั้นตอนที่ 5

ให้ลูกค้าใส่  Username และ Password
เพื่อเข้าเล่นเกมค่ะ

*กรณีมีปัญหาในการเข้าเล่นเกม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แจ้งปัญหาค่ะ